top of page

Uaktsom Håndtering


Uaktsom håndtering av fisken kan få alvorlige kvalitets- og holdbarhetsforringende konsekvenser. Blir fisken for eksempel utsatt for kraftig mekaniske påvirkninger med flerre i skinn slik at fiskekjøttet blir  ubeskyttet, er fisken meget utsatt for bakterielle angrep. Dette reduserer holdbarheten og øker risikoen for forurensning av fiskekjøttet eller gjør fisken uegnet som konsumfisk. Kraftig støt og merker kan gi bloduttredelser og kan ødelegge strukturen i fiskekjøttet.​

​Blodpletter i fileten er ofte et tegn på uaktsom håndtering/fangsbehandling (dårlig utblødning, slag etc.).​ Blodpletter i fileten medfører, utover den visuelle, kortere holdbarhet, dårligere utbytte samt evt. avsmak i fileten av blod. ​

bottom of page