top of page
insula tran.png

Tobø Fisk AS ble etablert i 1997 av Tor Bjarne Stabell & Børge Johansen, og i 2016 ble vi en del av Insula familien.

Vi produsere fileprodukter fra hvitfisk som Torsk, sei og hyse. I 2002 startet vi med levendelagring av Torsk, og i 2018 begynte vi med lagring av sei. 

Vi kan levere mange type produkter der vi benytter nest inntil 100% av fisken. Vi var veldig tidlig ut med å ta ut restråstoff og utnytte hele fisken for en mer bærekraftig produksjon. 

Kontakt oss

Vår historia

bottom of page