top of page

Temperaturer


Temperaturen er et viktig behandlingstegn og gir signal om fisken forutgående har vært behandlet forsvarlig mht. ising/kjøling. Hvis ikke temperaturen i fisken er mellom 2 C og 0 C er det et sikkert tegn på en utilstrekkelig ising. Det kan selvfølgelig være at temperaturstigningen kun har vært kortvarig, men hvis temperaturen for eksempel er 10 C i fisken, er det et tegn på en lengeværende mangelfull ising.​

 

Bruk en temperaturmåler til stikkprøvekontroll av temperatur. Stikk termoføleren inn midt i fiskens tykkeste kjøttstykke og mål fiskens kjernetemperatur. Kontroller fisk forskjellige steder i fiskekassen.​

Det er viktig å være oppmerksom på at sjøtemperaturen holder seg høy langt utover høsten  ​

bottom of page