Tobø Fisk åpner opp mandag 7. September


Tobø Fisk åpner opp mandag 7. September for kjøp av fisk!


Har du spørsmål vedrørende levering av fisk, ta kontakt med bryggekontoret på tlf: 95025057


44 views0 comments

NYHETER FRA TOBØ FISK

Siste nytt fra Tobø Fisk As

Tobø Fisk AS 

Strandgt 105 

9690 Havøysund, Norge 

Tlf.: +47 784 24 850

insula sign.png