Høttmerker


Feil klepping av fisken​ får direkte utslag i produksjonen vår.​ Klepping skal gjøres mot fiskens hode alternativt mot buk område.​ Høttmerker i tykkfisken ser vanligvis ”uskyldig” ut, men straks du fileterer denne fisken vil du se en tilnærmet ødelagt filet.​ Som regel kan denne fileten kun anvendes til blokkproduksjon. ​

Tobø Fisk AS 

Strandgt 105 

9690 Havøysund, Norge 

Tlf.: +47 784 24 850

insula sign.png