top of page

Hensikten/ bakgrunn for denne kvalitetshåndboken​

Fisker og  produsent må i fellesskap løfte kvalitetstersklene for å sikre at konsumentene får et kvalitetsmessig riktig produkt fra oss. En kvalitetmessig riktig førstehåndtering av fisker må være tilstedet for at vi i fellesskap kan nå de markedene som gir oss de best betalte produkter.​
Trenden de siste årene har vært at vi har vært alt for mengdeorientert der dette har fått utover kvaliteten på levert produkter. For å sikre sin egen eksistens må vi i mye større grad fokusere på riktig håndtering av fisken slik at kvaliteten ivaretas og markedene er villig til å gi en høyere pris på produktene.​


Gjennom stabil høy kvalitet på produktene vil dette resultere i høyere markedspris som igjen vil gi fiskerne, som førstehånditerere, en merpris. Vårt kvalitetssystem vil ved korrekt fiskehåndtering gi et poengscore som igjen vil gi en merpris på levende fisk.​


Denne håndboken vil illustrer hvilken krav/punktlighet vi stiller til fiskehåndtering, renhold etc. Vi vil gjennom tekst og billedeksempel beskrive hva rett og feil håndtering er.​


Vi registrer i dag store forskjeller i fiskehåndteringen blant våre fiskere. Dette gir store utslag i vår produksjon, der dette påvirker utbytte, utskjæring av høyprisprodukter, kapasitet og kvalitet.​


Vår målsetting med denne håndboken er å løfte kvalitetsbehandlingen av fisk som leveres til oss. Gjennom vårt belønningssystem vil både de som fisker og vi som produsent ha nytteverdi av kvalitetsarbeid. ​

bottom of page