top of page

Bløgging/utbløgging

Det er særdeles viktig at all fisk bløgges straks den kommer om bord i båten – dette er en forutsetning for å ivareta kvaliteten. Jo raskere fisken blir bløgget desto bedre utblødning får den. En fisk som er tilnærmet død når den bløgges vil få en heller dårlig utblødning. Det er viktig at fisken får blø ut i rennende vann, der blodvannet må renne bort.​

Manglende bløgging vil umiddelbart medføre en forringet kvalitet, der nakker og fiskekjøtt vil være missfarget og fisken får betydelig kortere holdbarhet. En fisk som ikke er bløgget vil ha begrenset anvendelsesmuligheter, som igjen tilsier at ved produksjon vil dette være et lavprisprodukt.​

bottom of page